Επιλέξτε Πόλη

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Εγγραφη στο Newsletter

Όροι Χρήσης

Αυτό το έγγραφο είναι μία νομική συμφωνία ανάμεσα σε εμάς (Couponi.gr) , τον Αγοραστή (όπως ορίζεται παρακάτω) και τον Προμηθευτή (όπως ορίζεται παρακάτω) . Αυτοί οι όροι θέτουν τις διατάξεις με τις οποίες ο Αγοραστής μπορεί να εγγραφεί και να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα του Couponi.gr για να αγοράσει κουπόνια προσφορών σε συμφέρουσα τιμή.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Couponi.gr : είναι η  ιστοσελίδα που στην συνέχεια θα αναφέρεται ως Couponi.gr.

Προσφορά:  η προσφορά  υπηρεσιών ή προϊόντων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του .

Προμηθευτής : κάθε επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Couponi.gr για να διαθέσει τις υπηρεσίες της σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες της ιστοσελίδας

Αγοραστής: κάθε χρήστης που συμμετέχει επιτυχώς σε προσφορά του Couponi.gr και αγοράζει την υπηρεσία του Προμηθευτή.

Υπηρεσία: Η υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της ιστοσελίδας του Couponi.gr.

Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Couponi.gr ηλεκτρονικά στον Αγοραστή. Το έγγραφο αυτό έχει μοναδικό κωδικό και είναι απαραίτητο να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή της υπηρεσίας.

 

Προϋποθέσεις Παροχής των Υπηρεσιών

Πραγματοποιώντας μία παραγγελία, αγοράζετε το κουπόνι που έχετε επιλέξει, σύμφωνα με τους περιορισμούς του Couponi.gr και παράλληλα τους περιορισμούς από τον προμηθευτή ,και τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Είναι απαραίτητο να δημιουργήστε ένα λογαριασμό έτσι ώστε να αγοράσετε κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτό απαιτείται για να μπορούμε να σας παρέχουμε εύκολη πρόσβαση στις παραγγελίες σας και τις παλαιότερες αγορές σας. Για την παροχή των υπηρεσιών του Couponi.gr κάθε χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ακριβώς ένα λογαριασμό, εκτός εάν το Couponi.gr δώσει την απαραίτητη άδεια, για δημιουργία επιπλέον λογαριασμών από τον ίδιο χρήστη. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει επιπλέον λογαριασμούς, το Couponi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους λογαριασμούς αυτούς.


Το κουπόνι είναι εξαργυρώσιμο για υπηρεσίες ή/και προϊόντα από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής και όχι το Couponi.gr, είναι ο πωλητής των υπηρεσιών ή προϊόντων και είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξαργύρωση κάθε κουπονιού που αγοράζετε, όχι το Couponi.gr. Το Couponi.gr πουλάει ένα κουπόνι το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο από τον προμηθευτή.

 

Σε κάθε προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός αγοραστών. Ο κάθε αγοραστής μπορεί να εκδηλώνει ενδιαφέρον. Με την ενεργοποίηση της προσφοράς, το Couponi.gr δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή με την αξία του κουπονιού.Στη συνέχεια διαθέτει στους χρήστες που συμμετέχουν επιτυχώς στην προσφορά τα κουπόνια για τη συγκεκριμένη προσφορά. Τα κουπόνια διατίθενται, μέσω της ιστοσελίδας ή αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό και μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναφέρεται στους όρους της προσφοράς. Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε καταστήματα του προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία λήξεως του κουπονιού. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δε μπορεί να ζητήσει από τον έμπορο χρηματικό αντάλλαγμα για το κουπόνι ή άλλη υπηρεσία εκτός από αυτή που αγόρασε μέσω της προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Couponi.gr. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Κουπόνι παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή κουπονιών από τον αγοραστή.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους της προσφοράς σε όσους αγοραστές διαθέτουν κουπόνια και τα εμφανίζουν σ’ αυτόν. Την επομένη ημέρα της ενεργοποίησης της προσφοράς,  το Couponi.gr αποστέλλει στον προμηθευτή κατάλογο αγοραστών/κατόχων κουπονιών ο οποίος περιέχει τα ονόματα των αγοραστών/κατόχων κουπονιών καθώς και τον κωδικό του κουπονιού που είναι μοναδικός. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την υπηρεσία στον αγοραστή/κάτοχο κουπονιών που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αγοραστών που του αποστέλλει το Couponi.gr. Αντίστοιχα, ο αγοραστής, για να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία, εμφανίζει υποχρεωτικά στον προμηθευτή το κουπόνι προκειμένου να επαληθευθεί ο κωδικός του  και το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων.

Οι πληροφορίες της προσφοράς παρέχονται από τον προμηθευτή. Το Couponi.gr δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην προσφορά. Ευθύνη έχει μόνο ο προμηθευτής έναντι του αγοραστή. Το Couponi.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στον αγοραστή.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, το Couponi.gr δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του αγοραστή.

Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2551/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης της υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (info@couponi.gr) του αιτήματός του προς το Couponi.gr. Το Couponi.gr οφείλει να  επιστρέφει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία των κουπονιών με τη μορφή πίστωσης στον λογαριασμό του στο Couponi.gr, ενώ ο Αγοραστής επιστρέφει αντιστοίχως το κουπόνι, το οποίο και ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η επιχείρηση δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή. 

 

Τρόπος Πληρωμής - Χρόνος Πληρωμής 

Η πληρωμή των υπηρεσιών ή και προϊόντων γίνονται μόνο  με τη χρήση της  πιστωτικής κάρτας του μέλους (visa, mastercard, maestro, american express). Μέχρι την οριστικοποίηση της προσφοράς δεν δεσμεύονται χρήματα από το λογαριασμό του αγοραστή.Οι συναλλαγές των αγοραστών στην ιστοσελίδα του Couponi.gr προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128-bit).

Το Couponi.gr  για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο αγοραστής θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της κάρτας κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της προσφοράς για την οποία ο αγοραστής  έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Couponi.gr ευθύνεται για την αποδέσμευση του ποσού της προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.

 

Κατάργηση των Όρων Χρήσης

Το Couponi.gr έχει το δικαίωμα να καταργήσει την παρούσα συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το Couponi.gr έχει το δικαίωμα να καταργεί λογαριασμούς αγοραστών στην περίπτωση που η συμπεριφορά του αγοραστή κρίνεται από το Couponi.gr απαράδεκτη, ή αντίθετη στους όρους χρήσης.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία του Couponi.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.